Mijn favorieten

Taxaties


Het weten van de juiste waarde van uw woning of uw bedrijfsmatig vastgoed is op vele momenten van groot belang.

Een taxatierapport is daarom noodzakelijk in de navolgende gevallen:

  • (Ver)koop of (ver)huur van een woning of bedrijfsobject.
  • Bepalen van de marktwaarde voor een hypotheek of bouwfinanciering.
  • Belastingaangelegenheden, bijvoorbeeld successierechten en vermogensoverheveling.
  • Afwikkeling van erfenissen en verdeling van boedels.
  • Bepalen van de bedrijfswaarde bij bedrijfsovername en/of -beëindiging.
  • Vaststellen van de beleggingswaarde.
  • Bepalen herbouwwaarde voor verzekering, conform 7:960 BW.
  • Voor de jaarlijkse boekwaarde wordt niet meer uitgegaan van de stichtingskosten minus afschrijving, maar gaat men steeds vaker uit van de economische waarde in het vrije verkeer welke op de balans wordt vermeld. Dit houdt in dat de economische waarde moet worden onderbouwd met behulp van een recent en officieel taxatierapport.


Na een uitvoerige opname van het object maken wij een compleet taxatierapport, netjes ingebonden en met bijbehorende foto’s. Bovendien kan de marktwaarde van uw onroerend goed beïnvloed zijn door allerlei economische ontwikkelingen (recessie, etc); ook zullen uitgevoerde verbouwingen op de marktwaarde van invloed zijn. Wilt u op de hoogte blijven van de juiste waarde van uw eigendommen dan kunnen wij wellicht uitkomst bieden. Tevens kunt u bij ons terecht voor WOZ contra-expertises. Loomans OZ makelaardij beschikt over een gedegen ervaring in zowel Woningtaxaties­ alsook in Bedrijfsmatig Vastgoed taxaties.


Ook kunnen we u behulpzaam zijn bij het oplossen van huurgeschillen die vaak ontstaan tussen huurder(s) en/of verhuurder(s) na het verstrijken van de vaste huurperiodes (5 jaren), met betrekking tot de huurprijsaanpassingen van ­bedrijfsmatig vastgoed vastgoed ingevolge artikel 7:303 en 7:304 lid 1 BW.

­

­


Herkenbaarheid als vakman


In een onroerend goed markt, die sterk in beweging is en waar iedereen zich tegenwoordig taxateur of makelaar mag noemen, is het van groot belang het kaf van het koren te scheiden. De consument heeft recht op kwaliteit en onafhankelijkheid. De Gecertificeerde Vastgoed Taxateur (RT) heeft bewezen die kwaliteit op een eigen, natuurlijke manier te kunnen leveren.
Terecht mag de man of de vrouw, die gerechtigd is tot het voeren van het NVM-vignet­ zich de "taxateur met een titel" noemen.
Voor onze cliënten een garantie dat een door ons uitgebrachte taxatierapport dan wel waarde advies wordt erkend door alle geldverstrekkende instanties met of zonder­ Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
­

­
                                     
TAXATEUR MET EEN TITEL

­

De heer H.A. Loomans staat ingeschreven in het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs onder nummer RT903104139 in de kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed (BOG).
Hij is daarom ook dé specialist in taxaties en vastgoedadvisering­ van Bedrijfsmatig Vastgoed
Hij mag met recht de titel "Register Taxateur Onroerende Zaken" (RT) voeren. Voor een gecertificeerde taxateur geldt de automatische bevoegdheid om te taxeren voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG),

                   

Ons kantoor is ook gerechtigd voor het verrichten van taxaties welke wordt gevalideeerd door de hiervoor erkende instantie "Nederlands Wonen­ Waarde Instituut­­­­­­" (NWWI).    

                                  
 
  KLIK HIER VOOR HET AANVRAGEN VAN NWWI TAXATIE
   
 
 

 

Loomans Makelaardij OZ is aangesloten bij TMI (Taxatie Management Instutuut) en alle bedrijfstaxaties worden dan ook uitgevoerd conform TMI’s Taxatie Management Systeem, de leidende methodiek voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedbranche. Taxaties volgens het Taxatie Management Systeem zijn conform TCV (Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed). Daarmee voldoen de taxaties aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

KLIK HIER VOOR DE GEDRAGS- EN BEROEPSREGELS

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring